Regler & Betingelser

Regler og Betingelser for Ejby- og Gelsted- Hallerne

 

Træning må kun finde sted i de lokaler, der er anvist. I omklædningsrum, gange m.m. er boldspil og træning forbudt.

 

Alt boldspil op ad væggene i hallerne er forbudt.

 

Bruger er erstatningspligtig overfor beskadigede genstande uden for de anviste træningslokaler.

 

Hallernes gulve må under idrætstræning, aldrig betrædes med fodtøj, der har været benyttet udendørs, ligeledes er det forbudt at benytte fodtøj med ribber eller knopper, samt fodtøj med såler som smitter af på halgulvene.

 

Tobaksrygning er forbudt overalt i Ejby- og Gelsted-Hallerne indendørs lokaliteter.

 

Nøddøre må kun bruges i tilfælde af ulykke.

 

Ved udstillinger eller andre arrangementer må der ikke ophænges eller fastgøres noget ved hjælp af søm eller skruer eller lignende, før der er indhentet tilladelse fra Ejby-hallernes centerleder Anders Bærholm.

 

Såfremt en sådan anvisning ikke bliver fulgt har Ejby-hallernes ledelse ret til, uden forudgående varsel, at bortvise såvel enkeltpersoner som foreninger fra Ejby- og Gelsted-Hallerne.

 

Alt affald skal anbringes i dertil anbragte affaldskurve.

 

Flasker /glas må ikke medbringes i hallerne eller i omklædningsrummene.

 

Medbragt mad- og drikkevarer må IKKE nydes i centeret.

 

Mad og drikkevarer kan kun købes i Cafeen.

 

Vagttelefonen kan – i nødstilfælde – kontaktes udenfor centerets normale åbningstider. Telefon: +45 2172 7007